Антисоціальна поведінка: ознаки, види та лікування

Антисоціальна поведінка або неприйняття індивідом норм соціуму має на увазі під собою повне заперечення правил і порядків, прийнятих в суспільстві.

Якщо перевести слово «антисоциальность» з давньогрецької і латинської мов, то вийде словосполучення – «проти громадського».

Індивіди, які дотримуються такої поведінки, не сприймають навіть традицій, додержуються в будь-яких соціальних групах людей.

Поняття «поведінку»

Поведінка – це процес контактування людини і середовища, основним проявом якого є зовнішня активність, опосередкована внутрішнім особистісним змістом. Поведінка трактується як будь-які дії людини і прояви його характеру. Це рух, вчинок, вислів, вегетативна реакція. Внутрішні компоненти поведінки являють собою мотивацію, когнітивну переробку, емоції з почуттями, звички людини з життєвим досвідом.

Поведінка завжди соціально в своїй суті. Воно завжди підпорядковується соціуму і регулюється його мотивами і цінностями. Воно відіграє важливу роль в роботі мовної системи при цілепокладання.

Індивідуальне особистісне поведінка

Індивідуальне особистісне поведінка – це завжди багаторівневий і дуже складний феномен-результат по взаємодії деяких систем. У їх числі це соціальне середовище, конкретна ситуація і сама особистість.

Виходячи з цього, поведінка конкретної особистості можна уявити як список норм соціуму, доповнений особистісними психологічними характеристиками людини. До них можна віднести:

 • повну відповідність особистості вимогам соціуму (нормативність);
 • сприйняття і облік індивідуально ситуативних особливостей (адекватність);
 • усвідомлення своєї поведінки і його наслідків;
 • самоконтроль;
 • свідомість;
 • автентичність особистості;
 • енергійність;
 • емоційність;
 • динамічність;
 • сталість або стабільність;
 • гнучкість.

У життєвому розумінні всі ці характеристики мають дві оцінки:

 1. Нормальна поведінка, в якому немає ознак психічних відхилень, тобто відповідає нормам і очікуванням в соціумі.
 2. Ненормальне або неправильна поведінка, тобто не відповідає нормам і очікуванням в соціумі і має ознаки психічних відхилень.

Форми небажаного або анормальну поведінки

Форми небажаного поведінки є очевидними характеристиками у відторгненні особистістю соціально-прийнятих норм, варіюючи від цілком нешкідливих проявів до повного тотального руйнування особистості.

Проявом такої поведінки вважається схильність до бродяжництва, до шкідливих звичок, грубість, вживання ненормативної лексики, агресія по відношенню до рідних і близьких людей. Регулярні правопорушення, такі, як – дзвінки-Пранк (розіграші), малювання на стінах будинків (графіті), бійки, крадіжки, насильство (як психічний, так і фізичне залякування), дрібне хуліганство, найчастіше є причиною приводу в поліцію.

Якщо прогресуючий процес антисоціального у індивіда перервати вчасно і не приступити до корекції, то може статися внутрішнє саморуйнування його особистості.

До таких форм анормальну поведінки можна віднести:

 • патологічне;
 • нестандартно-креативне;
 • маргінальне;
 • ретрістское;
 • девіантна, як антисоціальний.

симптоми антисоціального

Прояв синдрому антисоціального починається з основного симптому в поведінці людини. Воно стає психопатоподібним. Це означає, що в людині зароджується неконтрольована їм, надмірна імпульсивність, як правило, веде до порушення загальноприйнятих в соціумі норм.

Під нормами соціуму зазвичай приймають:

 1. Духовна, моральна норма. Вона виражається в загальнолюдських цінностях, представлених світовою культурою і науковою думкою в суспільстві.
 2. Мораль і етичні норми. Етика поведінки індивіда в соціумі.
 3. Норма права і закон. У разі порушення слід невідворотність покарання, якого антісоціальніст не жахається.
 4. Естетична і культурна норма. Відповідність ідеалу стилю, краси, поведінки і спілкування.

Ознаки, за якими можна виявити таку поведінку. поведінкові вектора

Для того щоб розпізнати саме цей вид поведінки і не сплутати його з іншими, необхідно знати, що існують ознаки, за якими безпомилково можна це визначити.

Ознаки антисоціальних порушень особистості можуть почати свій вияв з дошкільного віку і купувати розвиток протягом усього життя. Їм властива відсутність емоцій і будь-яких інших видів прихильності до близьких людей і батькам, постійне брехня, жорстоке поводження з домашніми улюбленцями і агресивність.

Така поведінка завжди руйнівно. Причому має значення напрямок вектора. Якщо це «інтер-вектор» (напрям «в себе»), то сила руйнування енергії буде спрямована людиною на самого себе. Це називають аутодеструктивний впливом.

Якщо це «Екстер-вектор» (напрям «від себе»), то сила руйнування буде спрямована на найближче його оточення – в основному на сім’ю. Тобто має місце деструктивний вплив.

Така поведінка є регулярним, стійко повторюється, тривалим по часу і багаторазовим. Воно узгоджується з внутрішнім світом особистості, його спрямованістю. Досить часто воно передбачувано і регулярно проявляється в повсякденному житті. Людина поступово втрачає здатність контактувати з оточуючими його людьми, змінюючи коло свого спілкування.

Відбувається разюча зміна поведінки. Матеріальні потреби і духовне бажання не узгоджуються з пропозиціями. Виникають негативні ціннісні ставлення до свого імені, статурі, просто до себе. Закріплюється стійке ставлення до сформованому новому образу поведінки і відстоювання його.

Найчастіше антисоциальность проявляється через регулярний прийом наркотиків, заняття проституцією, почастішали втечі з дому призводять до жебракування та бродяжництва.

Виникає незбалансованість психічних процесів, неадаптивность. Виявляється порушення процесу самоактуалізації.

Антисоціальна ( «протівобщественное») поведінка не може проявлятися в результаті важкій життєвій ситуації – важкої хвороби, психологічної травми, але може викликати його причину.

Види такої поведінки

Залежно від тієї норми поведінки прийнятої суспільством, яку переступає чоловік, можна класифікувати антисоціальна ( «протівобщественное») поведінка на види.

 1. Порушення закону і правових норм, що загрожує благополуччю і соціальним станом людей. Іншими словами – вчинення злочину.
 2. Поведінка, що суперечить соціальним і морально-етичним нормам в суспільстві.
 3. Сліпе слідування за обраним ідеалом (кумиром) і прихильність його ідеям, визначається як фанатизм і конформізм. Нарцисизм, тобто вироблення у себе почуття власної значущості, величі, грандіозності.
 4. Всілякі аддикции (залежно) і суїцидальні спрямованості, що утворюють у індивіда будь-якого віку, навіть у дітей, аутодеструктивних або саморуйнівної поведінки.

Причини, за якими може виникнути це поведінка

Психологи, при розгляді такого питання виділяють кілька причин його виникнення.

 1. Біологічні або медичні. До них відноситься генетична схильність. У сім’ї були особистості, родичі по одній з гілок, які страждають від антисоціального в своїй поведінці.
 2. Особистісні, тобто психологічні і психопатологічні. До них можна віднести бажання самоствердитися. Сюди ж відносяться слабкі рівні розвитку індивідуально-психологічних особливостей та їх взаємозв’язку в рамках психічної норми. Наприклад, недостатнє володіння саморегуляцією в поведінці, заниженість самооцінки, недостатня розвиненість соціальних навичок, дефіцит спілкування.
 3. Сімейні і соціальні чинники ризику. До них відносяться непорозуміння в родині між дітьми і батьками, нестабільна соціально-економічна ситуація як в країні, так і в сім’ї, негативний вплив телебачення і радіо, недосконале законодавство.

Якості характеру, властиві особам з такою поведінкою

Цим людям властивості:

 • схильність до фізичного насильства;
 • часте зникнення з дому без попередження близьких і повернення на ночівлю;
 • постійне бажання побитися з більш слабким і молодшим за віком людиною;
 • дуже часто вони жорстоко поводяться з тваринами або людьми, які не в змозі дати їм відсіч;
 • навмисне пошкодження майна інших людей або його крадіжка;
 • патологічне брехня, що викликається вигаданими причинами, для того щоб прогуляти роботу або уникнути покарання за проступок;
 • їм часто властиво професійне дармоїдство. Навіть в тих випадках, коли можливість працевлаштування є;
 • вони уникають виконання взятих на себе фінансових зобов’язань. Наприклад, повернення грошового боргу або відмова в допомозі потребує її близькій людині;
 • через відсутність життєвих планів і цілей, які такі люди не простраівать, їм властиві часті зміни місця знаходження їх постійного проживання;
 • прагнення до ризику і швидкості, не загострюючи уваги на оточуючих людей, які можуть при цьому постраждати;
 • повна відсутність батьківської відповідальності.

Медична та психологічна точки зору на дане питання

З психологічної точки зору антисоціальна поведінка розглядається як сигнал суспільству про наявність проблем у індивіда.

Суспільство ігнорує проблемних людей, тим самим посилюючи ситуацію у них ситуацію. Сьогодні негативний поведінки з боку антісоціальніков, на превеликий жаль, стає нормою і змушує до заходів у відповідь. Соціум змушений застосувати до них формальні і неформальні санкції, в тому числі: ізоляцію, примусове лікування, виправлення за допомогою трудотерапії або покарання правопорушника із застосуванням до нього норм закону.

З медичної точки зору таке відхилення сприймається як складова компонента антисоціальної розлади особистості. МКБ-10 трактує дане захворювання, як відхилення від прийнятих в соціумі норм і правил по здоров’ю індивіда в різних формах прикордонного рівня нервово-психічної патології.

Профілактика такого виду поведінки

Для профілактики такого виду поведінки необхідно проводити психологічне просвітництво сімей, члени яких страждають від деструктивної поведінки їх членів. Таке просвітництво має бути направлено на підвищення психологічної компетентності осіб, що контактують з цією особливою групою.

Необхідно відзначити, що другим компонентом профілактики є поліпшення психологічного клімату в сім’ї і найближчому оточенні, як мікросообщества, в якому постійно перебуває індивід.

Сукупність цих двох компонентів веде людину до соціалізації і, як наслідок, набуття психологічного благополуччя.

Ссылка на основную публикацию